میزگرد: الزامات فرهنگی پدافند غیرعامل (دفاع غیر عامل)
81 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : کتاب ماه علوم اجتماعی ) دوره جدید، دی 1387 - شماره 10 (10 صفحه - از 4 تا 13)
تعداد شرکت کننده : 0