گنجینه سوالات مدیریت(اجرایی ،بازرگانی و دولتی)
89 بازدید
ناشر: آماج ساز
نقش: نویسنده
شابک: 971-600-91250-8-1
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در این کتاب پرسش های چهار جوابی و کلید پاسخ های آنهادر مو ضوعات مدیریت تکنولوژی، مدیریت تحول و اجرای استراتژی،تحلیل تطبیقی از استراتژی های سازمانهای موفق و ناموفق،برنامه استراتژیک در عمل ، سازمانهای پیچیده و دیدگاه استراتژیک ،آزمون جامع،برنامه استراتژیک منابع انسانس و تحقیق در عملیات پیشرفته آورده شده است