راهنمای تدوین: چشم انداز ،ماموریت و استراتژی
145 بازدید
ناشر: آماج ساز
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-96474-8-7
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب به عنوان راهنمای مدیران ارشد وزارت خانه ، سازمانها و نهادهای دولتی برای تدوین چشم انداز، ماموریت و استراتژی تدوین شده است در محورتدوین چشم انداز به: مبانی نظری چشم انداز،چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی و چشم انداز حوزه توسعه منابع انسانی، فرم های مورد عمل و ... اشاره شده است و در محورتدوین ماموریت:مبانی نظری ماموریت در حوزه های مختلف پرداخته است در تدوین استراتژی به مبانی نظری و فرم های مورد عمل پرداخته است