کلام جدید( اندیشه شناسی)
66 بازدید
نقش: نویسنده
شابک: 964-7441-82-7
سال نشر: 1383
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب ایسم های و مکتب های موجود را با رویکرد کلامی مورد بررسی و نقد قرار داده است از جمله عناوین آن: اشنایی با علم کلام، علت پیدایش بحث های کلامی ،مهمترین وظیفه علم کلام در جهان امروز، پیدایش مکاتب جدید، دوره رنسانس، ویژگی های قرون وسطی، نقش اسلام در پیشرفت غرب ،نهضت پروتستانتیسم، نقش اسلام در بوجود آمدن پروتستانتیسم، نقد و بررسی مکاتب:اومانیسم،ماتریالیسم،مارکسیسم،هیستوریسیسم، اگزیستانسیالیسم،پلورالیسم،مدرنیسم،سیانتیسیم،پست مدرنیسم،سکولاریسیم . ....