بررسی و ارزیابی سازمانهای فرهنگی
63 بازدید
ناشر: آثار معاص
نقش: نویسنده
شابک: 964-96978-0-2
سال نشر: 1385
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی