بررسی تاثیر عوامل بازدارنده مشارکت کارکنان
49 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اکنون که جهان مست از لذات دنیوی است ، تشنه معنویات و اخلاق می باشد و عصر ارتباطات، عرصه ای برای تبادل افکار و تبیین ارزشهای دینی و انسانی است. در این میان، نظام مشارکت ، کیفیت و بهره وری، نظامی مبتنی بر بازیابی و پرورش فطرت خدادادی انسان، تقویت روح، تتبع، تعقل، تذکر ، خلاقیت و ابتکار در زمینه ای مختلف علمی، فنی و فرهنگی است. لذا با هدف نیل به اقتصاد کارامد و بهره ور، جلوگیری از اندام محیط زیست و حل مسائل اجتماعی و مناقشات بین المللی، معنویات و تکامل انسان را محور اصلی برنامه ریزیها قرار داده است و با ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و ارزشهای اسلامی، بستر مناسبی را برای مشارکت موثر آحاد جامعه در تولید دانش، طراحی ، ایجاد، توسعه و تقویت فن آوری ملی، انتقال و تطبیق فن آوری نوین و تامین اطلاعات و دانش علمی قابل اعتماد برای مسئولان و تصمیم گیران در کلیه سطوح راهبری و مدیریتی را فراهم می نماید. قابل توجه است که: برای حفظ ارزشهای اسلامی ،باید مدیریت سازمان ها به نظام مدیریت بر مبنای مشارکت همگانی تجهیز شوند تا با حفظ روحیه همفکری و مشارکت فراگیر کارکنان در حرکت سازندگی و اصلاح امور، بستر مناسبی برای ورود آنها به جریان زلال و خالص خِرد، اندیشه و نظام تصمیم گیری مشارکتی فراهم گردیده و انگیزهای الهی خدمت صادقانه در افراد، به لحاظ تطابق اهداف ، روشها و نظامهای اجرایی مشارکت با اهداف و ارزشهای انسانی و اسلامی تقویت شود