روابط عمومی الکترونیک و دیجیتال
56 بازدید
محل نشر: روزنامه همشهری
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله اولین مقاله در روابط عمومی الکترونیک می باشد که در کشورمان تدوین و چاپ شده است