اهداف استکباری آمریکا از لابه لای طرح های پنتاگون
50 بازدید
محل نشر: امریکا نگاهی دیگر
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله سیاست های امریکا بعد از فروپاشی شوروی و نظام دوقطبی را ترسیم نموده است