وضعیت شناسی راهبردی روابط عمومی در سازمان ها
34 بازدید
محل نشر: روابط عمومی » اردیبهشت 1386 - شماره 50 (13 صفحه - از 13 تا 25)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی